Diskursgruppen

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken 6-K1031
  • Lecturer: Sammankallande: Karin Hagren Idevall, Anna-Malin Karlsson och Andreas Nord
  • Organiser: Institutionenför nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Diskussion av fyra texter i antologin Varför språkvetenskap? (red. David Håkansson och Anna-Malin Karlsson) som berör diskurs som studieobjekt och/eller analytiskt redskap.

Kap 4. Från korrelation till konstruktion. Om språkvetarna och det sociala, från variationslingvistik till diskursanalys (Lars-Erik Johansson och Anna-Malin Karlsson)

Kap. 5. Från sats och mening till form och färg. Språkvetenskaplig textforskning och dess samtida utmaningar (Catharina Nyström Höög och Per Ledin)

Kap 12. Filologin är kärleken till ordet: om litteraturforskning och språkvetenskap (Paula Henrikson och Ingela Nilsson)

Kap 14. Gränsdragningar som språkideologisk praktik (David Karlander, Tommaso Milani och Rickard Jonsson)

OBS lokalen! 6-K1031, vägvisare: http://bit.ly/2yyQooL

Den som vill delta i diskursgruppens träffar uppmanas anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista: https://lists.uu.se/sympa/subscribe/nordiska-diskurs