Disputation, Alexander Ekelund

Alexander Ekelund disputerar med avhandlingen: Kampen om vetenskapen: Politisk och vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era.

Huvudhandledare: Ylva Bergström, docent, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Biträdande handledare: Anders Burman, docent, Södertörns högskola 
Opponent: Professor Carl-Göran Heidegren, sociologiska institutionen, Lunds universitet.
Betygsnämndsledamöter: Esbjörn Larsson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet; Thomas Karlsohn, Idéhistoria, Uppsala universitet; Elisabeth Elgán, Historiska institutionen, Stockholms universitet.