STS-seminarium - ”Vetenskap i utbyte: Publikationer, bibliotek och kunskapens materiella cirkulation, 1830-1980”

  • Date:
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Jenny Beckman, inst. för Idé- och lärdomshistoria
  • Contact person: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Ventilering av artikelutkast, underlag kan rekvireras från författaren Jenny.Beckman@idehist.uu.se