INSTÄLLT! ((Evidentialitet över alla gränser))

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken
  • Lecturer: Fernando Bermúdez
  • Organiser: Romanska seminariet
  • Contact person: Hans Kronning
  • Seminarium

Seminariet är inställt och uppskjutes till början på vårterminen.
((FERNANDO BERMÚDEZ: Evidentialitet över alla gränser. Inferens och mirativitet i diatopisk variation.))