Samhällsvetenskaplig forskning

Vi förklarar och förstår konsekvenserna av människors samverkan.

Möt våra forskare

Hans L Zetterbergs pris i sociologi

Hans L Zetterbergpriset delas ut till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Prissumman är 100 000 SEK. Priset ska delas ut årligen och ska ses som internationellt. 

Nomineringen för 2019 års pris är nu öppen. Skicka din nominering senast 22 april till samfak@samfak.uu.se. Se den fullständiga utlysningen som pdf.

2018 års pristagare är professor Shamus Khan vid Columbia University. Han tilldelas Zetterbergspriset för sin framstående bidrag till forskningen om eliter. I samband med prisutdelningen ger professor Shamus Khan en föreläsning med titeln Understanding Sexual Violence.

SYLFF-stipendier

1987 startades det världsomspännande stipendieprogrammet Ryoichi Sasakawa Young Leaders' Fellowship Fund (SYLFF) av nuvarande Nippon Foundation. Programmet finns idag vid 69 universitet i 44 länder.

Uppsala universitet fick 1988 som andra institution i världen en större donation, vars avkastning årligen utdelas i form av post doc-stipendier (för upp till 3 års försörjning) inom samhällsvetenskapliga fakulteten för det så kallade The Social Science Program for Increased International Understanding.

Stipendierna går att söka på hösten varje år.

Doktorander kan söka stipendier för att studera vid ett utländskt lärosäte under höstterminen 2019, vårterminen 2020 eller höstterminen 2020. Ansökan behöver skickas in senast 2019-08-10.
Stipendier för internationalisering för doktorander