Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskaplig forskning

Vi förklarar och förstår konsekvenserna av människors samverkan.

The Hans L. Zetterberg Prize in Sociology

The Hans L. Zetterberg Prize is awarded annually. In 2018, the prize ceremony will take place at the end of May at Uppsala University. The sum to be awarded is SEK 100 000 (currently about US$ 12,000/ € 10,000).

Deadline for submitting nominations is February 26th 2018.

Call for nominations

SYLFF-stipendier

1987 startades det världsomspännande stipendieprogrammet Ryoichi Sasakawa Young Leaders' Fellowship Fund (SYLFF) av nuvarande Nippon Foundation. Programmet finns idag vid 69 universitet i 44 länder.

Uppsala universitet fick 1988 som andra institution i världen en större donation, vars avkastning årligen utdelas i form av post doc-stipendier (för upp till 3 års försörjning) inom samhällsvetenskapliga fakulteten för det så kallade The Social Science Program for Increased International Understanding.

Stipendierna går att söka på hösten varje år.

Hedersdoktorer

Lagerkrans

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Varje år har fakultetsnämnderna möjlighet att utse en eller flera hedersdoktorer.

Hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten.