Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskaplig forskning

Vi förklarar och förstår konsekvenserna av människors samverkan.

Hedersdoktorer

Lagerkrans

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Varje år har fakultetsnämnderna möjlighet att utse en eller flera hedersdoktorer.

Hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten.