Samhällsvetenskapliga fakulteten

Läsgruppsträff - Normativitet

Läsning: Sinan Dogramaci Sylvan, "Why Is a Valid Inference a Good Inference?"