Magnus Jedenheim Edling - Disputation

Magnus Jedenheim Edling försvarar sin avhandling Over-Determination and Act-Consequentialism.

Opponent är professor David Boonin, University of Colorado Boulder.


Mer information och abstract i DiVA