Samhällsvetenskapliga fakulteten

Martyna Galazka - Disputation

Martyna Galazka disputerar med avhandlingen Social causality in motion: Visual bias and categorization of social interactions during the observation of chasing in infancy

Mer information och abstract i DiVA