Samhällsvetenskapliga fakulteten

WIP seminar: Marcel Hartwig, an Erasmus scholar, presents his research

  • Datum: 25 september, kl. 15.15–17.00
  • Plats: Engelska parken 16-1044
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Danuta Fjellestad
  • Seminarium