Samhällsvetenskapliga fakulteten

Högre seminarium: Värden, grammatik och lexikon: Värdegrundstexter mellan språkvetenskap och organisationsteori

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Anders Björkvall, Örebro universitet, och Catharina Nyström Höög, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Anders Björkvall, Örebro universitet, och Catharina Nyström Höög, Uppsala

I RJ-projektet ”En ny genre och dess arkeologi” (2016–2018) undersöker vi alla statliga myndigheters policytexter som behandlar värden och identiteter. Trots att det finns stora olikheter mellan texterna så finns det vissa språkliga och textuella drag som återkommer. På seminariet vill vi diskutera ett par sådana drag, särskilt interpersonella grammatiska metaforer (eller påståenden som skulle kunna vara sådana). Vi vill också diskutera en eventuell systematik i de värden som presenteras i texterna. I ett vidare perspektiv är de här dragen intressanta eftersom de verkar vara viktiga för texternas funktion i myndighetspraktiken. Här vill vi diskutera olika teorier och tolkningsramar som vi använder för att koppla ihop text, genre, social handling och organisationsförändring.

Vi ser seminariet som ett arbetsseminarium där vi inleder relativt kortfattat och där vi sedan tillsammans diskuterar texter som vi presenterar under seminariet.

Se också: Värdegrund - en blogg