Samhällsvetenskapliga fakulteten

Diskursgruppen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Lilla seminarierummet, 16-2040
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Första träffen för en ny kollokvieserie om diskurs i vid mening: kritisk diskursanalys, multimodal analys, samtals- och interaktionsanalys etc., med fokus på språk som social handling.

Vi diskuterar Theresia Petterssons avhandling om Stockholms stads tänkeböcker, med särskilt fokus på teori, text- och diskursbegepp och språksyn. Avhandlingen finns i fulltext i Diva: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1090961&dswid=-4489

Vi planerar också höstens fortsatta program.

Den som vill delta i diskursgruppens träffar kan anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista: https://lists.uu.se/sympa/subscribe/nordiska-diskurs

Sammankallande är Karin Hagren Idevall, Anna-Malin Karlsson och Andreas Nord