Samhällsvetenskapliga fakulteten

Diskursgruppen

  • Datum: 2017-11-07 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken Lilla seminarierummet, 16-2040
  • Föreläsare: Sammankallande: Karin Hagren Idevall, Anna-Malin Karlsson och Andreas Nord
  • Arrangör: Institutionenför nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Preliminärt program: diskussion om begreppet "kritisk" med utgångspunkt i en aktuell symposievolym från Södertörns högskola.

Den som vill delta i diskursgruppens träffar uppmanas anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista: https://lists.uu.se/sympa/subscribe/nordiska-diskurs