Samhällsvetenskapliga fakulteten

IfU-seminarium

Annica Runsten inleder om Skolinspektionens ingripanden vid tillsyn och särskilt det ”obligatoriska” vitet.
Annica är rättschef vid Skolinspektionen.