Samhällsvetenskapliga fakulteten

Högre seminarium i utbildningsrätt

Johanna Ringarp inleder på temat styrning av skolan med fokus på geografisk rättvisa.
Johanna är fil. dr i historia och universitetslektor i pedagogik vid Uppsala universitet.