Samhällsvetenskapliga fakulteten

Sirku Hellsten: "Transitional justice"

Högre seminariet i rättsfilosofi

Sirku Hellsten (Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala): "Transitional justice"