Samhällsvetenskapliga fakulteten

Läsgruppsträff - Rättsfilosofi

Tema: Positivism

Diskussion av Joseph Raz "Legal positivism and the sources of law" (1979, i The Authority of Law)

Diskussionsledare: Sebastián Reyes Molina (Uppsala)