Samhällsvetenskapliga fakulteten

Frida Buhre: "Absolute Time: Arendt and the Political Temporality of Eternity"

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Frida Buhre, Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga inst., Avd. för Retorik: "Absolute Time: Arendt and the Political Temporality of Eternity"