Sharon Rider: "Epistemic Vulnerability"

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Sharon Rider, Uppsala universitet, Filosofiska institutionen och Engaging Vulnerability-programmet: "Epistemic Vulnerability"