Samhällsvetenskapliga fakulteten

Emil Andersson: "Justifiability to All and the Problem of the Illiberal"

  • Datum: 15 december, kl. 11.15–13.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Emil Andersson, Uppsala universitet: "Justifiability to All and the Problem of the Illiberal: Rethinking the Liberal Principle of Legitimacy"