Samhällsvetenskapliga fakulteten

Högre seminarium: Synen på skrivande. Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner

  • Datum: –16.00
  • Plats: Nordiska språks seminarierum 16-2041
  • Föreläsare: Martin Malmström, Lunds universitet
  • Kontaktperson: Maria Westman
  • Seminarium