Samhällsvetenskapliga fakulteten

Johanna Widenberg presenterar sitt arbete Den stora kreatursdöden. Kampen mot boskapspest och mjältbrand i 1700-talets svenska rike

  • Datum: 2017-10-25 kl 13:15 15:00
  • Plats: Sal Eng1-0062 Thunbergsvägen 3 A (bv)
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium