Samhällsvetenskapliga fakulteten

Pillars of the sacred: Septuagint words between biblical theology and Hellenistic culture

  • Datum: 2017-10-02 kl 10:45 11:45
  • Plats: Engelska parken Ihresalen, hus 21
  • Föreläsare: Jan Joosten, Oxford University
  • Arrangör: Svenska Exegetiska Sällskapet och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Prof Göran Eidevall
  • Föreläsning