Samhällsvetenskapliga fakulteten

Targum as Interpretation and Interpretation of the Targum: Joel 2:12-14 in the Targum and its Latin translations of the sixteenth century

  • Datum: 2017-10-02 kl 13:30 14:30
  • Plats: Engelska parken Ihresalen, hus 21
  • Föreläsare: Eveline van Staalduine-Sulman
  • Arrangör: Svenska Exegetiska Sällskapet och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Prof Göran Eidevall
  • Föreläsning