Samhällsvetenskapliga fakulteten

Local refugee reception and integration: Possibilities, challenges and conditions in different municipal contexts

  • Datum: 07 november, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Seminarierummet IBF
  • Föreläsare: Kristoffer Jutvik
  • Kontaktperson: Miguel Martínez
  • Seminarium