Samhällsvetenskapliga fakulteten

WIP-seminar: "Hillary Rodham Clinton’s emails"

  • Datum: 2017-11-15 kl 15:15 17:00
  • Plats: Engelska parken 16-1044
  • Föreläsare: Gregory Garretson
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Seminarium

Gregory Garretson will talk about his and Rachele De Felice’s research on Hillary Rodham Clinton’s emails.