Reformationens spår i förverkligandet av den sociala välfärden? Ett mångvetenskapligt samtal om rättigheter, ansvar och tro

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Hus 22: 1017
  • Föreläsare: Urban Claesson Svenska kyrkans forskningsenhet, Cecilia Nahnfeldt Svenska kyrkans forskningsenhet, Tarald Rasmussen Det teologiske fakultet universitetet i Oslo, Victoria Enkvist Juridiska institutionen, Uppsala universitet, Anna-Sara Lind Juridiska institutionen och Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet.
  • Arrangör: HERA-projektet Protestant Legacies in Nordic Law (ProNoLa), Svenska kyrkan, Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Juridiska institutionen och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Forskare och biträdande programledare Anna-Sara Lind
  • Seminarium