Samhällsvetenskapliga fakulteten

Diskussion av bidrag till en forskningsantologi om våld

  • Datum: 2017-12-21 kl 15:15 18:00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet – Litteraturvetenskap

(OBS! Sluttid)

Diskussion av artiklar i vardande avsedda för en forskningsantologi som bygger på seminarieserien TEMA VÅLD (lå 2016/17). Textkompendium och ytterligare information skickas ut v. 50 som ”samtliga”-mejl.

Ordf.: Pettersson
 

Program

15.15  Text av Ann Öhrberg, kommentar Sigrid Schottenius Cullhed
15.45  Text av Linn Areskoug, kommentar Karl Berglund
16.15  Text av Olle Nordberg och Torsten Pettersson, kommentar Linn Areskoug

16.45  KAFFEPAUS

17.00  Text av Karl Berglund, kommentar Eric Cullhed
17.30  Text av Alexandra Borg, kommentar Ann-Sofie Lönngren
18.00  AVSLUTNING

Kommentatorerna tar i varje enskilt fall 15 minuter i anspråk, så att 15 minuter återstår för allmän seminariediskussion.