Högre seminarium: Lennart Larsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Lennart Larsson, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Hur många väl har vi egentligen? En ordbokskritisk betraktelse

I mitt seminarium kommer jag – med utgångspunkt i avgränsningen mellan homonymi och polysemi – att diskutera lemmaansättningen av adverbet väl i de svenska (enspråkiga) ordböckerna. Finns det ett eller två adverb väl? Vad säger ordböckerna idag? Hur ser det ut i de äldre ordböckerna? Och vilken beskrivning är att föredra?