Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –13.30
  • Plats: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Föreläsare: Ingrid Helmius
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Ingrid Helmius inleder om skolors arbete mot våldsbejakande extremism.

Ingrid är universitetslektor, doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet.