Samhällsvetenskapliga fakulteten

Torsten Pettersson: "Fiktiva personer som verkliga?"

  • Datum: 2018-02-01 kl 15:15 17:00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet – Litteraturvetenskap

Torsten Pettersson, Uppsala universitet: "Fiktiva personer som verkliga?"

Ordf.: Petterson

Presentation
Både litteraturvetare och nöjesläsare har en benägenhet att uppleva och diskutera fiktiva personer som om de vore verkliga. Antagandet – mestadels tyst – tycks vara att dessa fungerar väl som oproblematiska analogier till verkliga människor även om vi vet att de är hjärnspöken framfödda i en författares fantasi för specifika litterära ändamål. På vilka punkter är detta ett giltigt antagande, på vilka punkter diskutabelt – kanske till och med så problematiskt att vetenskapliga resonemang om exempelvis romanpersoner riskerar att undergrävas? Seminariet inleder en diskussion utgående från material som tillgängliggörs senast en vecka innan.