Samhällsvetenskapliga fakulteten

Tim Berndtson – Licentiatseminarium

(OBS! Tiden och dagen!)

Tim Berndtson försvarar sin licentiatavhandling The Order of the Archive. Masonic Archiving as Idea and Practice in 18th Century Europe.

Opponent är docent Andreas Önnerfors (Göteborgs universitet). I betygsnämnden ingår professor Otto Fischer, professor Ann Öhrberg och opponenten.

Avhandlingen finns utlagd på institutionen, men texten kan även rekvireras digitalt från Tim Berndtson.

Postseminarium.

Ordf.: Fischer