Samhällsvetenskapliga fakulteten

Seminar about applications to Vetenskapsrådet

  • Datum: 2018-03-06 kl 10:15 15:00
  • Plats: Engelska parken Hugo Valentinrummet, Thunbergsvägen 3D
  • Arrangör: Hugo Valentin centrum
  • Kontaktperson: Carl Henrik Carlsson
  • Seminarium

(application deadline probably around March 21, 2018)