Samhällsvetenskapliga fakulteten

Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2018

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031, Thunbergsvägen 3P, Uppsala
  • Arrangör: Svenska litteratursällskapet
  • Kontaktperson: Jon Viklund
  • Sammanträde

Svenska Litteratursällskapet håller sitt årsmöte.

Efter årsmötesförhandlingarna följer ett föredrag av Emily Troscianko, Research Associate at The Oxford Research Centre in the Humanities (TORCH), med rubriken "Kafka and perception".

Efter föreläsningen följer middag på restaurang Basilico, Svartbäcksgatan 24, till det subventionerade priset 150 kr; 50 kr för doktorander och studenter. I priset ingår varmrätt och dessert; var och en bekostar själv dryck. Anmälan till middagen görs SENAST DEN 10 MARS till info@svelitt.se och avgiften betalas in på sällskapets plusgirokonto (53 67-8).

Välkomna!


Gästföreläsning
Emily Troscianko, Oxford: "Kafka and perception"

Abstract
Ever since one of his earliest reviewers marvelled at the 'blossoming simplicities of his language', readers (professional and recreational) have been trying to work out just what it is that makes Kafka's writing so powerful. I argue that part of the answer is to be found by investigating the Kafkaesque reading experience as, precisely, an experience: a phenomenon generated in the interplay between embodied brain and text. Taking a cognitive approach to Kafka allows us to appreciate the strange mixtures of fascination and unease often reported by readers in terms of what I call 'cognitive realism': by aligning with the cognitive realities (of perception, emotion, etc.) yet contradicting our intuitions about these processes (the folk psychology), his prose manages to be compelling and unsettling at once. This framework can be applied to the study of any narrative text as a way of generating hypotheses about readers' interpretive and experiential responses