Samhällsvetenskapliga fakulteten

Om Utredningen och Förutsättningar för Statens stöd till Trossamfund

CRS bjuder till samtal om utredningen och förutsättningar för statens stöd till trossamfund

Religionsfriheten är det huvudsakliga motivet för satens bidragsstöd till trossamfunden. Det säger utredaren i den utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund, i betänkandetStatens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige som överlämnats till kulturministern. 

Utredningen föreslår ”att ett demokratikriterium ska utformas på så sätt att det framgår att trossamfund som agerar i strid med särskilt skyddsvärda grundläggande värderingar i det svenska samhället ska exkluderas från stöd (så kallade exkluderingsgrunder)” skriver utredaren. 

Centrum för forskning om religion och samhälle vid Uppsala universitet bjuder in till samtal om utredningen och förutsättningar för Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige efter valet 2018.