Stockholm June Workshop in Philosophy 2018

  • Datum: –17.00
  • Plats: Stockholms universitet, se workshopens hemsida
  • Webbsida
  • Arrangör: Jonas Olson, Stockholms universitet, och Jens Johansson, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Jens Johansson
  • Konferens

Stockholm June Workshop in Philosophy 2018: Reasons and Attitudes

Besök workshopens webbsida för mer information