Samhällsvetenskapliga fakulteten

Finanacial regulations and dual represenations of spatial fixity. An approach from the Spanish real estate market.

  • Datum: 08 maj, kl. 13.15–15.00
  • Plats: IBF Trädgårdsgatan 18, seminarierummet
  • Kontaktperson: camilla.scheinert@ibf.uu.se
  • Seminarium

Tisdagsseminarium

Titel: Finanacial regulations and dual represenations of spatial fixity. An approach from the Spanish real estate market.

Författare: Ismael Yrigoy

Kontakta Miguel Martinez för mer information