Samhällsvetenskapliga fakulteten

Högre seminarium: Anne Palmér och Carin Östman

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Anne Palmér och Carin Östman
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Om begreppet skrivkompetens