Samhällsvetenskapliga fakulteten

Workshop on language contact

  • Datum: 01 juni, kl. 10.15–18.20
  • Plats: Engelska parken 16-0043
  • Arrangör: Institutionen för lingvistik och filologi
  • Kontaktperson: Anju Saxena
  • Konferens

Ytterligare information