Samhällsvetenskapliga fakulteten

Helena Franzén: halvtidsseminarium

  • Datum: 10 januari, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Helena Franzén, Uppsala universitet: halvtidsseminarium. Opponent meddelas senare.