Samhällsvetenskapliga fakulteten

Scholarly writing: styles and tools

  • Datum: 21 augusti, kl. 14.15–16.00
  • Plats: Engelska parken Inst. seminarierum 4-2007
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 018-4713420
  • Seminarium