Samhällsvetenskapliga fakulteten

Amalia Juneström kommer att presentera ett utkast till sin tredje avhandlingsartikel.

  • Datum: 25 september, kl. 14.15–16.00
  • Plats: Engelska parken Inst. seminarierum 4-2007
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 018-4713420
  • Seminarium

Amalia Juneström är en doktorand på Inst. för ABM