Olle Sköld presenterar ett pågående forskningsarbete

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Inst. seminarierum 4-2007
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 018-4713420
  • Seminarium

Olle Sköld är universitetslektor vid Inst. för ABM.