Samhällsvetenskapliga fakulteten

Svenska Litteratursällskapets höstmöte 2018

Revolution pågår. Digitaliseringens betydelse för litteratur och litteraturforskning.

Både bokmarknaden och litteraturforskningen genomgår radikala förändringar, drivna av digitalisering. Omställningen är märkbar på åtskilliga områden. Ljudbokslyssnandet ökar dramatiskt, vilket redan lett till anpassningar inom nyskriven litteratur. Litterära verk får ett efterliv på nätet, exempelvis genom fanfiction och bloggar. Samtidigt digitaliseras den redan tryckta litteraturen och helt nya typer av forskningsfrågor blir möjliga. Också forskningsinfrastrukturer och vetenskaplig kommunikation påverkas. Vad innebär digitaliseringen för litteratur och litteraturforskning på sikt? Hur möter forskningen de nya utmaningarna?

Deltagande är:

- Nina Tahmasebi, postdoktor i digital humaniora vid Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet & Språkbanken. Nina forskar på hur digitala metoder kan användas för att utforska stora, digitala textmängder.

- Julia Pennlert, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, som driver ett projekt om Storytel och strömmande ljudböcker.

- David Håkansson, docent i nordiska språk, Uppsala universitet, deltar i det tvärvetenskapliga samarbetsprojektet ”Från närläsning till fjärrläsning. Digital humaniora och nya former för textanalys” vid UU.

- Tuva Haglund, doktorand i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, som skriver avhandling om digitala fanmiljöer kring Mats Strandbergs & Sara Bergmark Elfgrens Engelsforstrilogin.


Alla är varmt välkomna. Ingen föranmälan krävs.