Högre seminarium: Roland Andersson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Namnseminariet i Uppsala Arkivcentrum (plan 3, seminarierummet) von Kramers allé 19
  • Föreläsare: Roland Andersson
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Roland Andersson kommer att slutventilera sitt avhandlingsmanuskript om soldatnamn. Avhandlingens preliminära titel är ”Ekberg, Fernlöf, Rattfält och Thorén. Soldatnamn i Värmland 1684–1900”. Utsedd granskare är docent Katharina Leibring.

Den som önskar ladda ner manuskriptet i dess helhet ombeds kontakta Roland Andersson direkt på adressen roland.andersson@kau.se.