Samhällsvetenskapliga fakulteten

Högre seminarium: Särskilt stöd ur ett rättighetsperspektiv. Barn som rättssubjekt i skolan - en diskussion om barnets speciella ställning som rättighetsbärare.

Seminariet inleds av Sandra Thobaben, doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet och Victoria Enkvist, lektor i offentlig rätt, Uppsala universitet.

Information om plats för seminariet skickas ut i inbjudan

Anmälan: Sker per e-post till ifu@jur.uu.se