Naomi Thompson, Univ. of Southampton/Göteborgs univ.

  • Datum: –15.00
  • Plats: - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

(OBS! Tiden)

Naomi Thompson, University of Southampton/Göteborgs universitet: ämne meddelas senare.