Henrik Rydéhn – Slutseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Lokal meddelas senare
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

Slutseminarium för Henrik Rydéhn, Uppsala universitet. Opponent är Alex Skiles, Göteborgs universitet.