Text-, interaktions- och diskurskollokvium: Jenny W. Folkeryd, Yvonne Hallesson & Kajsa Thyberg

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Jenny W. Folkeryd, Yvonne Hallesson & Kajsa Thyberg
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

”Aktörer”, ”omständigheter” och ”restelement” – ett arbetsseminarium om svensk SFL-terminologi

Detta kollokvium är en del i ett pågående arbete för att ta fram en gemensam nordisk terminologilista för termer inom den systemisk-funktionella lingvistiken, SFL. Listan innefattar termer som används inom olika delar av SFL, såsom systemisk-funktionell grammatik (SFG), Appraisal och Legitimation Code Theory (LCT).

På kollokviet vill vi diskutera möjliga svenska översättningar från den engelska terminologin och deras relation till norska och danska begreppsöversättningar. Förslaget kommer sedan att diskuteras vidare i en workshop på konferensen NSFL 14 i november.

 

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/