Benjamin Martin: "The Birth of the Cultural Treaty in Europe’s Age of Crisis"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Benjamin Martin, Uppsala universitet: "The Birth of the Cultural Treaty in Europe’s Age of Crisis: Civilization, Culture, and Foreign Policy in Interwar France and Italy”