Gudrun Andersson lägger fram artikelutkastet ”Moralising Gender in Fashion Magazines in the Early Nineteenth Century”

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng22-0025, vid Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Gudrun Andersson
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Tidskrifter som formare av genusdiskurser
Gudrun Andersson lägger fram artikelutkastet ”Moralising Gender in Fashion Magazines in the Early Nineteenth Century”. Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Gudrun (gudrun.andersson@hist.uu.se) för att få texten.